Europese fondsen voor energie & klimaat


Verschillende Brusselse gemeenten riepen de Europese en gewestelijke overheden op om de lokale besturen nog meer te ondersteunen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Deze tabel biedt een overzicht van de verschillende mogelijke financieringsmaatregelen om Europese projecten inzake energie en klimaat tot stand te brengen. Hyperlinks verwijzen naar nadere inlichtingen in de fiches uit de gegevensbank Subsidies van Brulocalis (bijgewerkt voor elke projectoproep).

Doelgroep : schepenen en contactpunten van de werkgroep Europa, schepenen en ambtenaren voor energie en duurzame ontwikkeling, coördinatoren KAP (Klimaat Actie programma).


Projecttype

Financieringsprogramma

Projectoproepen

Uitwisseling van goede praktijken en kennis, opleiding, uitvoering van EU-wetgeving...

Interreg Europa

1er projectoproep (2021-2027)

Life

zie db Brulocalis (Subsidiërende overheid > Europese Unie > Life _)

Urbact

/

Bouw/renovatie van infrastructuur

EFRO (BHG)

/

Innovatief/proefproject (kan infrastructuur omvatten)

Interreg Noordwest-Europa

1er projectoproep (2021-2027)

Horizon Europa

programma (2021-2027)

Life

zie db Brulocalis (Subsidiërende overheid > Europese Unie > Life _)

Stedelijke innovatieve acties (EFRO)

/

Project gericht op verbetering van bestuur, voorlichting en bewustwording...

Life

zie db Brulocalis (Subsidiërende overheid > Europese Unie > Life _ beheer)

  /= nog niet gestart

Zoals uitgelegd in een bericht op de website van Brulocalis kan deelname aan het Burgemeesters-convenant de zichtbaarheid van de uitvoering van strategieën voor lokale duurzame ontwikkeling ondersteunen en verhogen. Hoewel de toetreding tot het convenant niet automatisch toegang geeft tot Europese financiering, kan het wel meer geloofwaardigheid geven aan een kandidatuursdossier voor een EU-subsidie. Het Europees netwerk en de knowhow die de gemeente ontwikkelt door deelname aan de convenanten, kunnen ook het opstellen van het dossier vergemakkelijken. Toetreden tot het Burgemeestersconvenant houdt in dat er een koolstofbalans opgemaakt wordt en ook een ‘actieplan voor duurzame energie’ (Sustainable Energie Action Plan, SEAP, in het Engels), voortaan ‘actieplan voor duurzame energie en klimaat’ genaamd (SECAP in het Engels).


« Terug

Auteur(s)

Laatste update
20-06-2022
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links