Activiteitenverslag van de VSGB voor 2015

Ontdek de acties van de Vereniging voor het jaar 2015.


In 2015 intensifieerde onze Vereniging haar activiteiten in die drie domeinen, na een tevredenheidsenquête uitgevoerd te hebben onder haar leden en partners, om hun prioriteiten en behoeften beter te kunnen inschatten. De studiedienst werd uitgebreid met een economiste. Zo kan de Vereniging zich beter toeleggen op de analyse van de Brusselse gemeentefinanciën en reageren op zaken zoals de toenemende vertraging van de doorstorting door de federale overheid van de belastingen die ze voor de gemeenten int.

Zowel de studiedienst als de dienst duurzame stad stelden het afgelopen jaar nota’s op voor de beheerorganen van de Vereniging. Zo werd een standpunt ingenomen in tal van dossiers, zoals het elektronisch stemmen, de gemeentelijke administratieve sancties, de huisvestingscode, de wetgeving in verband met verontreinigde bodems, het sociaal handvest, de aansprakelijkheid van de mandataris, de doorstorting van het grootste deel van de opbrengst van administratieve boetes wegens stedenbouwkundige misdrijven, …

Wat de dienstverlening aan onze leden betreft, hebben wij gewerkt aan de versterking van ons advies en begeleiding aan gemeenten in het kader van de toekenning van Europese subsidies. Wij hebben de WIG LEX, de intergemeentelijke werkgroep juridische vragen, overgenomen binnen de Vereniging, om het voortbestaan van de groep te waarborgen. Wij leggen ons toe op de coördinatie van de actie van de gemeenten in diverse domeinen, zoals de Gemeentelijke Internationale Samenwerking of de organisatie van de Europese Week van de Lokale Democratie. We hebben een update uitgebracht van de Nieuwe Gemeentewet in een handige pocket en we zijn ingegaan op het voorstel tot samenwerking met Easy Brussels, het platform dat het Gewest creëerde met het oog op de bevordering van de administratieve vereenvoudiging.

Meer info« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
03-06-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links