Onzekerheid over het Grootstedenbeleid

Het Grootstedenbeleid (GSB) evolueert. De gemeenten zullen minder ontvangen dan ze hadden moeten krijgen, omdat de federale regering besliste om bepaalde budgetten te bevriezen. Het Gewest gebruikt de overgehevelde financiering, enerzijds voor de ‘phasing out’ van de projecten uit het verleden en anderzijds om bij te dragen tot de financiering van een nieuw beleid voor stadsherwaardering.


Tot nu toe ging de overdracht van het budget 'Grootstedenbeleid' van het federaal niveau naar de Gewesten niet zonder enig verlies. Brussel verliest meer dan 37 % van het budget (ongeveer 30 miljoen euro over een periode van 6 jaar) door de opschorting van het federale deel van het budget en de terugbetaling van de projecten 2010-2014 met het budget 2015-2019 voor de nieuwe aanstellingen.

Van 2015 tot eind 2020 zou het Brussels Gewest moeten genieten van een transfer van het federaal niveau van 51.700.00 euro (zonder de ‘bevroren’ bedragen en de gereserveerde bedragen voor de afwikkeling van oude projecten). Het heeft beslist een deel van die financiering te wijden aan de ‘phasing out’ (afsluiting van projecten ingezet vóór 2015) tot 2018 voor een bedrag van 26.500.00 euro en heeft beslist het saldo van deze financiële middelen te bestemmen voor het beleid voor stadsherwaardering.

Anderzijds verhoogde het Gewest de budgettaire engagementen betreffende het Grootstedenbeleid met als doel de stadsherwaardering en verhoogde het de middelen van het Brussels Preventie- en Nabijheidsplan 2016-2019 waarin bepaalde projecten overgeheveld werden die aanvankelijk gefinancierd waren door het Grootstedenbeleid en veeleer betrekking hebben op de veiligheid.

Aan federale kant zijn de bedragen dus bevroren, aan gewestelijke kant spreken we van het Grootstedenbeleid over 2 specifieke assen: stadsherwaardering en preventie, en het zijn niet langer slechts 7 gemeenten van de 19 die er aanspraak op kunnen maken.« Terug

Auteur(s)

Leopoldina CACCIA DOMINIONI
Laatste update
24-06-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links