Vereenvoudiging omkaderd met een plan

Op 25 mei jl. hield de VSGB haar jaarlijkse algemene vergadering. Dit keer in aanwezigheid van staatssecretaris Fadila Laanan, bevoegd voor administratieve vereenvoudiging, die er aan de gemeenten de vooruitgang in dit dossier kwam schetsen, naar aanleiding van de goedkeuring door de regering van een actieplan over 5 jaar. Interview met de staatssecretaris.


Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020: Dit plan werd voorgesteld door Easybrussels in het tweede hoofdstuk van hun verslag aan de regering en werd goedgekeurd in maart. Het omvat 7 doelstellingen die het werk van het Gewest de komende jaren zullen structureren. Wij vullen hieronder de antwoorden van de staatssecretaris aan met enkele verwijzingen naar het plan.

 

Inhoud

 

  • Hoe ziet de planning van de administratieve vereenvoudiging eruit? 

  • Hoe kan de vereenvoudiging harmonieus georganiseerd worden tussen alle overheidsniveaus?

  • Welke prioriteiten zullen er gelegd worden in het vereenvoudigingsproces dat het Gewest op het getouw zet?
  • Wat kan het lokaal niveau inbrengen in het proces van de administratieve vereenvoudiging?
  • Wat kan de VSGB bieden in de tenuitvoerlegging van het gewestelijk beleid inzake administratieve vereenvoudiging?
  • Welk budget wijdt het Gewest jaarlijks aan vereenvoudiging?
  • Welke moeilijkheden komen het vaakst voor?

  • Een groot deel van de maatregelen inzake vereenvoudiging maken gebruik van nieuwe ICT. Hoe wordt de link gelegd met de bevoegdheid 'digitalisering' van Bianca Debaets?
  • Waarom werd Easybrussels ondergebracht bij de administratie, in plaats van een specifiek orgaan met rechtspersoonlijkheid te creëren?
« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
28-06-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links