Facility Management kan helpen om te rationaliseren

‘Facility management’ was het onderwerp van een informatiesessie die de VSGB op 24 november 2015 organiseerde, en dit artikel is er een verlengstuk van.


Omwille van de financieringsmoeilijkheden staan de openbare diensten voor de volgende uitdaging: een optimale dienstverlening bieden aan de burgers maar tegelijk het evenwicht van de rekeningen vrijwaren. Om dit te bereiken, werd het spoor van een hervorming van het beheer van de algemene diensten misschien nog niet ten volle verkend.

De Nieuwe Gemeentewet heeft in Titel VI bis al het begrip van interne controle ingevoerd die uitgevoerd moet worden met het oog op het bereiken van de doelstellingen, het waarborgen van transparante informatie over de financiën en het bestuur, een doeltreffend en efficiënt gebruik van de middelen, de bescherming van de activa en ten slotte het voorkomen van fraude, mits naleving van de wetten.

Wij pleiten hier voor het beheer van risico’s, energie, ruimten, materiaal en de communicatie om de dienstverlening te waarborgen die de burger, binnen het wettelijke en budgettaire kader, mag verwachten.

« Terug

Auteur(s)

Leopoldina CACCIA DOMINIONI
Laatste update
28-06-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links