Praktische gids om een internationaal samenwerkingsproject tot stand te brengen

PLATFORMA heeft een handleiding uitgegeven om de lokale actoren te begeleiden bij het opzetten van een internationaal samenwerkingsproject. Deze publicatie is ook handig voor Europese projecten en vormt een aanvulling op de VSGB-publicaties.


Sinds de oprichting in 2008 is PLATFORMA de woordvoerder van de Europese territoriale overheden die aan gedecentraliseerde samenwerking doen: samenwerking tussen regio's en stedenbanden staan immers dichterbij de burger en zijn dus doeltreffender. PLATFORMA streeft naar een betere erkenning van het werk van de collectiviteiten, de versterking van de dialoog met de Europese instellingen en de bevordering in de partnerlanden van doeltreffende gedecentraliseerde samenwerking. In 2015 heeft PLATFORMA een strategisch samenwerkingsverband afgesloten met de DG internationale samenwerking en ontwikkeling (DEVCO) van de Europese Commissie. Het secretariaat van PLATFORMA wordt behartigd door de REGR, waarvan de VSGB lid is.

PLATFORMA tracht de toegang tot de financieringsmogelijkheden te vergemakkelijken. In het verlengde van die opdracht werd deze praktische gids uitgegeven op 18 augustus 2016. PLATFORMA bundelt er informatie in om ambtenaren en mandatarissen te helpen om degelijke projecten uit te werken en aantrekkelijke kandidatuursdossiers samen te stellen, en lijstte de Europese programma's die deze projecten kunnen financieren, daartoe op.

De gids "Guide pratique pour réussir son projet" is te vinden op deze webpagina, in het Frans en het Engels.

Tal van methodologische tools en tips die in deze gids aan bod komen, zijn ook relevant voor de Europese projecten in het algemeen. In dat opzicht vormt deze gids een aanvulling op de publicaties van de VSGB terzake.

 

Meer informatie« Terug

Auteur(s)

Laatste update
14-11-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links