Raad van State wijst op het belang van het beroepsgeheim voor het OCMW


Het standpunt van de Federatie van Brusselse OCMW's met betrekking tot het beroepsgeheim werd bekrachtigd door een recent arrest van de Raad van State.

In zijn advies van 24 juni 2016 bevestigt de Raad van State de visie van de Federaties dat het niet de federale wetgever is die artikel 36 en 50 van de organieke OCMW-wet moet wijzigen.

Daarom stelt de Raad van State dat het beter zou zijn de nieuwe beschikkingen niet in de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 in te voegen, maar veeleer in het Wetboek van Strafvordering, zoals de amendementen doen.« Terug

Auteur(s)

Marie WASTCHENKO
Laatste update
21-09-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links