Uitbreiding van de Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI): mist de hervorming haar doel?


Wij maakten een overzicht van de systemen voor inschakelingsprojecten van de afgelopen 23 jaar, die ons bij de wet van 21 juli 2016 brengen, en nemen de werking en evolutie van deze wet ook onder de loep. Toen dit artikel geschreven werd, waren we nog aan het wachten op een uitvoeringsbesluit en een verklarende omzendbrief.

I. Principe en historische context

 

In het eerste deel bespreken we de voortgang van het GPMI-dossier sinds de wet van 1993 en daarna die van 2002 en gaan we dieper in op de uitvoering van de hervorming op basis van het wetsontwerp van 27 mei 2016. We herhalen tevens de aandachtspunten die de Federatie van OCMW's formuleerde en haar acties in het kader van dit dossier. 

II. Het nieuwe systeem

 

In het tweede deel lichten we het nieuwe GPMI-systeem toe, dat geregeld wordt door de wet van 21 juli 2016 en op 1 november in werking treedt. We staan onder meer stil bij de inconsistenties en beperkingen en gaan dieper in op de vragen en problemen die het doet rijzen. Die vragen en problemen worden allicht uitgeklaard in het uitvoeringsbesluit en de verklarende omzendbrief, maar die waren nog niet beschikbaar toen dit artikel geschreven werd. « Terug

Auteur(s)

Marie WASTCHENKO
Laatste update
21-09-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links