Huurwaarborg: nieuws voor huurders met een laag inkomen?


Het regeerakkoord belooft de instelling van een gewestelijk huurwaarborgfonds "om de lasten te verlichten die de OCMW's dragen met het oog op de financiering van de huurwaarborgen van de kansarme doelgroepen die bij hen terecht komen". En de nota betreffende de stuurbeginselen van de regionalisering van de huurovereenkomst voorziet in de invoering, binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, bovenop de huidige waarborgsystemen, van "een systeem van publieke borgstelling ten behoeve van het kwetsbaar publiek dat door de OCMW's opgevangen wordt".

Volgens de Federatie van Brusselse OCMW's moet er in dit belangrijke dossier absoluut significante vooruitgang geboekt worden, aangezien het systeem van de huurwaarborg van de OCMW's niet optimaal is en niet altijd de meest performante steun biedt wat betreft de toegang tot een woning voor huurders met een beperkt inkomen. Bovendien is deze opdracht niet gefinancierd boven de 25 euro per waarborg, wat volkomen ontoereikend is.

Toch verrichten de OCMW's veel en belangrijk werk in dit kader (meer dan 2.700 huurwaarborgen toegekend in 2015). We mogen het belang van deze steun voor heel wat Brusselaars niet uit het oog verliezen. Voor de OCMW's is het cruciaal erover te waken dat dit nieuwe systeem voldoende 'inclusief' zou zijn, dat de steun kwalitatief is en aangepast aan de behoeften van de huurders met een laag inkomen, en dat de OCMW's echt ontlast worden.

De Federatie van Brusselse OCMW's steunt de idee van een universeel gewestelijk fonds en wil dat deze optie nauwgezet onderzocht zou worden. Als er in afwachting van de creatie van een dergelijk fonds interessante en evenwichtige oplossingen gevonden kunnen worden die de Brusselse huurder met beperkte middelen beter kan helpen, des te beter. Als deze voorlopige maatregelen het alleen maar ingewikkelder maken of de toestand nog fragieler maken, is het misschien beter om niets te doen en te overwegen om de OCMW's beter te steunen in het kader van de hulp die zij leveren met eigen middelen.


« Terug

Auteur(s)

Marie WASTCHENKO
Laatste update
15-11-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links