Bedrijfsleveringsplannen in Brussel


Sinds 2014 test het Brussels Gewest Bedrijfsleveringsplannen (BLP) om de afhandeling van leveringen voor bedrijven te verbeteren. Het Gewest werkt dit jaar aan zijn eigen BLP en zal wellicht in 2017 aan enkele gemeenten voorstellen om hun eigen BLP op te stellen.

Goederenvervoer in de stad wordt zeer vaak enkel geassocieerd met de bevoorrading van handelszaken. Toch genereren bedrijven en administraties – ongeacht hun grootte en activiteitensector – ook een niet te verwaarlozen aantal bewegingen van goederen. Zeer weinig bedrijven zijn er zich echter bewust van wat hun gebouwen binnenkomt of verlaat, de werkingsmodaliteiten of zelfs de kostprijs ervan.
In 2014 lanceerde Brussel Mobiliteit een oproep tot bedrijven die een bedrijfsleveringsplan (BLP) wilden opstellen. In Groot-Brittannië is dit gekend onder de naam "Delivery and Servicing Plan". Het is een strategisch document dat het proces van de leveringen en de ophalingen optimaliseert, met verschillende doelstellingen:

  • de bevoorradingen en ophalingen bij het bedrijf (hier begrepen in de ruime zin van 'organisatie') waarborgen in optimale omstandigheden
  • het binnen de perken houden van de kosten van de verwerking van bestellingen en leveringen: deze exploitatiekosten kunnen effectief beperkt worden door de groepering van goederen, wat het aantal bewegingen beperkt maar ook de tijd die besteed wordt aan het in ontvangst nemen van goederen en de aankoopactiviteiten
  • de negatieve impact verminderen van de gevolgen van leveringen, zoals de CO2-uitstoot, files en verkeersonveiligheid

Twee testprojecten


Twee grote bedrijven werden gekozen als testplek: de ULB als overheidsdienst en BNP Paribas Fortis uit de privésector. Een consultant, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), kreeg als taak de testbedrijven te begeleiden en een methodologie uit te werken voor de opstelling van BLP in Brussel.


Verwante documenten
« Terug

Auteur(s)

Laatste update
15-11-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links