Onthaal en integratie van nieuwkomers: hoe ver staan we?

Op 10 november 2016 wijdde de Federatie van Brusselse OCMW's een infosessie voor haar leden aan het onthaal- en inburgeringstraject dat vreemdelingen in België kunnen of moeten doorlopen, een traject dat verder gaat dan het OCMW-kader, aangezien het ook gaat om de integratie van nieuwe bevolkingsgroepen .


De systemen in de drie Gewesten zijn niet identiek en hebben niet precies dezelfde inhoud en modaliteiten. De integratie van nieuwkomers is bij ons immers een bevoegdheid die verdeeld is onder Gewesten en Gemeenschappen. Het geheel wordt nog complexer gemaakt door de structuur van de Brusselse instellingen, waar twee taalgemeenschappen bestaan, die met elkaar overleggen in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Terwijl Vlaanderen zijn inburgeringstraject heeft sinds 2004, heeft Wallonië zijn 'parcours' uitgewerkt sinds 2014 en het Duitstalig gebied heeft nog niets vastgelegd. In Brussel is de situatie nog aan het evolueren, aangezien de Vlaamse Gemeenschap reeds tien jaar haar traject heeft, de Franse Gemeenschapscommissie in 2013 een parcours georganiseerd heeft en er op het niveau van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gesleuteld wordt aan een voorontwerp van ordonnantie.

Tijdens de infosessie werd een definitie gegeven van wat men verstaat onder een onthaal- en inburgeringstraject in de verschillende Gewesten, en werd een presentatie gegeven van de Brusselse maatregelen en de actoren die bevoegd zijn voor de concretisering van het traject in ons Gewest, nl. het Agentschap Integratie & Inburgering BON aan Nederlandstalige kant en de Brusselse vzw's BAPA (Bureau d'Accueil pour Primo-Arrivants) en VIA aan Franstalige kant.

Dit artikel geeft een synthese van de problematiek zoals die toegelicht werd door Sarah Ganty, onderzoekster aan de ULB-faculteit rechten. Aan het einde van dit artikel vindt u tevens een samenvatting van de presentatie van Eric De Jonge, hoofd van het Agentschap Integratie & Inburgering BON, van Janaki Decleire, directrice van VIA, en van Christelle Sermon, directrice van BAPA Brussel.« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
05-01-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links