De Europese Commissie geeft nieuwe preciseringen over het begrip staatssteun


Als een Staat voordelen toekent aan een onderneming, is die toekenning in principe onderworpen aan een controle door de Europese Commissie, in die zin dat die voordelen onder de definitie van staatssteun vallen en de uitwisselingen tussen EU-lidstaten beïnvloeden of dreigen te beïnvloeden.

Dan rijst de vraag natuurlijk wat staatssteun precies is en in welke mate het betrekking kan hebben op de lokale besturen. Dat is het geval vanuit twee invalshoeken: enerzijds als ze een voordeel krijgen en anderzijds als ze er integendeel zelf een toekennen.

De Europese Commissie publiceerde op 19 juli 2016 een mededeling met toelichting over het begrip 'staatssteun' vermeld in artikel 107, 1e lid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze mededeling heeft aanzienlijke gevolgen voor de lokale besturen als zij een voordeel ontvangen of toekennen dat als staatssteun bestempeld kan worden, met name wat betreft de verplichting of niet om die aan de Europese Commissie aan te geven.

In dit artikel analyseren wij het begrip staatssteun en de mededeling van de Commissie, om na te gaan onder welke voorwaarden een voordeel dat door een lokaal bestuur verkregen of toegekend wordt, als staatssteun bestempeld kan worden en als dat het geval is, welke steun beschouwd worden als compatibel met het Verdrag betreffende de werking van de EU.« Terug

Auteur(s)

Isabelle VINCKE et Matthias DE COCK
Laatste update
05-01-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links