Openbare investeringen versus Europese voorschriften

Hoe kunnen de openbare investeringen in Europa, en in het bijzonder in het Brussels Gewest, weer op gang gebracht worden, ter ondersteuning van de economie, de werkgelegenheid en degelijke diensten en infrastructuur ten behoeve van de Brusselaars?
Artikel uit Nieuwsbrief 2016-6, hier in verbeterde versie (10.01.2017).


"Scholen, sportinfrastructuur, metrolijnen ... maakt Europa openbare investeringen onmogelijk?" Met die woorden nodigde Nieuwsbrief nr. 2016/4 zijn lezers uit voor het colloquium van 13 oktober 2016 over openbare investeringen versus de Europese voorschriften en beperkingen. Het evenement werd georganiseerd door het Brussels Parlement op initiatief van voorzitter Charles Picqué en in samenwerking met het Comité van de Regio's.

Met betrekking tot die vraag onderzocht het colloquium hoe de openbare investeringen in Europa, en in het bijzonder in het Brussels Gewest, weer op gang gebracht kunnen worden, ter ondersteuning van de economie, de werkgelegenheid en degelijke diensten en infrastructuur ten behoeve van de Brusselaars.

Het vooruitzicht van een eventueel nationaal investeringspact in de toekomst, waaraan het Brussels Gewest deelneemt, maakte van deze problematiek een specifiek Belgisch actueel onderwerp, in het kader waarvan het Parlement een standpunt moest innemen.

In dit artikel plaatsen we de uitdaging om de openbare investeringen weer op gang te brengen in de huidige budgettaire en boekhoudkundige context, en wijzen we op enkele lessen die voortvloeiden uit het colloquium over dit thema, waaraan EU-commissaris voor Economische en Financiële Zaken Pierre Moscovici en andere politieke kopstukken en economische experts deelnamen.

Inhoud


  • Openbare investeringen in de huidige boekhoudkundige en budgettaire context
  • Ontwikkelingen van het Europese kader
  • Belang van openbare investeringen
  • Hoe kunnen overheidsinvesteringen aangezwengeld worden?
  • En in Wallonië?
  • REGR legt het voor aan de Commissie: financiële flexibiliteit

  • Voorstel van resolutie met het oog op de aanpassing van de Europese budgettaire en boekhoudkundige voorschriften teneinde de openbare investeringen aan te moedigen

« Terug

Auteur(s)

Julie LUDMER
Laatste update
05-01-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links