Jaarverslag 2016 van de Federatie van Brusselse OCMW's


Het jaar 2016 was dat van de oprichting van de Federatie van Brusselse OCMW’s. Een nieuw werkkader, nieuwe voorzitters, nieuwe werkwijze en nieuwe prioriteiten. Door hun Federatie te creëren benadrukken de Brusselse OCMW’s dat ze willen samenwerken, elkaar steunen, eensgezind naar buiten komen en samen hun taken behartigen, hun werk en als het moet hun bestaan verdedigen.

Onze jonge Federatie had nauwelijks het levenslicht gezien of ze werd al geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen. Zoals jullie zullen lezen in dit rapport, dat verslag uitbrengt van het geleverde werk in 2016, vergden fundamentele dossiers al onze energie en aandacht. In de loop van het jaar werden de OCMW’s op alle fronten gesolliciteerd.

Er werd een beroep op hen gedaan om het hoofd te bieden aan de vluchtelingencrisis en het gebrek aan opvangplaatsen voor de asielzoekers, die talrijk in ons land neerstreken. Er werd van hen verwacht dat zij alles in het werk stelde om de asielzoekers te activeren aan de hand van geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie om hen zo uit de armoede te halen.

De OCMW’s vormden ook het laatste vangnet voor degenen die hun werkloosheidsuitkering verliezen. Tegelijk moeten de OCMW’s hun actie versterken op het vlak van socioprofessionele inschakeling en tewerkstelling.

Ze zijn er ook om gezinnen te helpen die er niet in slagen hun schoolkosten te betalen en om de strijd aan te binden tegen kinderarmoede. Zij moeten ook de toegang waarborgen tot degelijke huisvesting en gezondheidszorg; hulp bieden aan studenten uit bescheiden gezinnen, personen met overdreven schuldenlast en die hun energiefactuur niet kunnen betalen, bejaarden, En ook een rol spelen in de strijd tegen dakloosheid en de opvang van nieuwkomers.

Dat alles moet zo weinig mogelijk kosten, er moet gemoderniseerd worden en zo veel mogelijk informatie en gegevens uitgewisseld worden, uiteraard steeds met oog voor het beroepsgeheim.

Al deze thema’s kwamen op een of andere manier aan bod in de werkzaamheden van de Federatie het afgelopen jaar, binnen de perken van onze middelen en rekening houdend met de uitdagingen maar ook met de behoeften van de Brusselse OCMW’s. Wij hebben vooruitgang geboekt en knopen ontward.

We hadden natuurlijk nog meer willen doen. We zouden absoluut meer moeten kunnen doen.

Want de armoede wint terrein, problemen breiden uit, de wetgeving wordt ingewikkelder. Er is nog zo veel te verbeteren en te bevorderen.

Nu ondanks de moeilijkheden alles snel moet gaan, met resultaten op korte termijn, is het niet gemakkelijk - als je werkt in of voor het OCMW - om niet overweldigd te worden door het gevoel dat het druppels op een hete plaat zijn.

Ook al zal wat we doen, nooit genoeg zijn, toch zijn wij tevreden om het werk geleverd te hebben dat we geleverd hebben, door met alle macht de OCMW’s te verdedigen, hun taken, hun waarden en hun publiek. En wij pakken het jaar 2017 met diezelfde vastberadenheid aan.

« Terug

Auteur(s)

Jean SPINETTE, Michel Colson
Laatste update
17-03-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links