Vade-mecum van de plaatselijke verkozenen
Het vademecum van de plaatselijke verkozene bevat in een notendop allerlei nuttige informatie voor een beginnend raadslid.

Het omvat 5 onderdelen:

1 - Het lokale bestuur
Dit eerste deel gaat in op de organen en de voornaamste bepalingen:
- de organen: Burgemeester, College en Gemeenteraad, met voor deze laatste de agenda, het interventierecht, de stemming, de openbaarheid van de vergaderingen en de verbodsbepalingen;
- de bepalingen gaan o.a. in op de plaatsvervanging en de afstand van het mandaat, de soorten afstand, het politiek verlof en de bezoldiging, het einde van het mandaat of nog het tuchtstelsel.

2 - De ambtelijke ondersteuning van de politieke organen
Schets van de rol van de Secretaris, de Ontvanger en het personeel

3 - De aanverwante besturen
Het autonoom gemeentebedrijf, de politie, het OCMW, vzw's en tot slot intercommunales

4 - De rechten en plichten, verantwoordelijkheid en ethiek van de plaatselijke verkozenen
Dit deel belicht de kwesties ontslag, politiek verlof, onverenigbaarheden, transparantie van de mandaten, maar ook de bezoldiging en het sociaal en het fiscaal statuut.

5 - Gelijke kansen in de plaatselijke democratie


Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.

« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT, Paul-Henri PHILIPS, Gratia PUNGU
Laatste update
30-11-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links