Hervorming Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Hoe ver staan we 6 maanden na de inwerkingtreding van de hervorming?


De hervorming van de Geïndividualiseerde Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) was aangekondigd in het federaal regeerakkoord van oktober 2014. Er werden plannen gemaakt voor een uitbreiding van de toepassing van het GPMI tot andere categorieën begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie en ook de invoering van de gemeenschapsdienst voor de begunstigden van het leefloon.

Om deze hervorming voor te bereiden en het regeerakkoord uit te voeren, vroeg de POD MI een studie, die in 2015 bekendgemaakt werd. De Federaties van OCMW's hebben hun visie over de studie kenbaar gemaakt en aansluitend ook meermaals hun standpunt gegeven over de door de minister gemaakte keuzes.

De wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI) werd uiteindelijk gewijzigd op 21 juli 2016. Het KB tot wijziging van het RMI-besluit werd genomen op 3 oktober 2016 en de omzendbrief met toelichting bij de hervorming werd aan de OCMW's overgemaakt op 12 oktober 2016. Dat alles voor een inwerkingtreding van de hervorming op 1 november en voor de personen die subsidiaire bescherming genieten, op 1 december 2016.

Om de Brusselse OCMW's te steunen bij deze grootschalige hervorming, heeft de Federatie van Brusselse OCMW's haar technische fiche over de GPMI bijgewerkt. De fiche betreffende de GPMI inzake "studies met een voltijds leerplan" zal in het najaar eveneens bijgewerkt worden.

Maar wij hebben vooral op 28 oktober 2016, met de steun van de POD MI, een infosessie georganiseerd over de gewijzigde regelgeving. Aan het einde van de presentatie konden we besluiten dat, naast de wettelijke voorschriften, de hervorming tijd nodig had om doorgevoerd te worden in elk OCMW. Het zijn immers de OCMW's, die door hun dagelijks werk en de manier waarop ze deze hervorming doorvoeren, het veralgemeende GPMI zullen maken tot een sanctiemiddel, een gewoon administratief instrument of veeleer een echte tool voor maatschappelijke omkadering. Wij hebben er altijd voor gepleit dat het een positief instrument zou zijn voor alle gebruikers. Maar hebben de OCMW's daar altijd de middelen voor?

Op 9 mei 2017 – dus ruim 6 maanden na de effectieve aanvang van de hervorming – organiseerden wij, nogmaals met de steun van de POD MI, een eerste vorming in 2 delen:

  • In de voormiddag werd het woord gegeven aan drie sprekers van buiten de OCMW-wereld: Abraham Franssen, hoogleraar aan de universiteit "Saint-Louis", Vanessa De Greef van het "Centre de droit public" (ULB) en Philippe Harmegnies, hoogleraar aan de hogeschool "Namur-Liège-Luxembourg"
  • In de namiddag werden uitwisselingen in werkgroepen voornamelijk gericht op de praktijk in de OCMW's

Presentaties en teksten van de sprekers

 

Midden juli 2017 zal op de website van Brulocalis een artikel gepubliceerd worden met een synthese van de werkzaamheden.

Info

 

  • " Le projet individualisé d’intégration sociale : recherche évaluative et prospective au sein des CPAS belges " > site POD MI
  • " Le PIIS en question : ce qu’en pensent les CPAS », CPAS+ 2/2016 « Dossier: uitbreiding van de GPMI " > cf. deze website
  • Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI), technische fiche, update 20.1.2017 > cf. site info-cpas.be« Terug

Auteur(s)

Jean-Luc BIENFET
Laatste update
15-06-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links