Het wijkcontract, een duurzaam contract met de buurt?

Een inventarisatie over de aanwezigheid van duurzaamheidscriteria in de Brusselse wijkscontractenIn het kader van de Actie Cel Duurzame Stad heeft het Gsso het initiatief genomen het wijkcontract en de huidige premies aan particulieren voor renovatie en gevels te onderzoeken op duurzaamheid.Gezien de beperkte tijd en personele inzet (één persoon) lag de nadruk op het onderzoeken van de volgende aspecten:

  • de perceptie van de sleutelactoren omtrent DO in de wijkcontracten
  • de lastenboeken
  • in welke mate zijn aspecten van duurzaamheid momenteel al of niet geïntegreerd
  • wat zijn mogelijke obstakels om deze te integreren
  • welke actoren ontbreken
  • waar ligt de informatie- en de trainingsbehoefte bij de actoren

Doel van dit allereerste onderzoek is d.m.v. diepte-interviews meer zicht te verkrijgen op de huidige stand van zaken omtrent duurzaamheid in wijkcontracten. Het spreekt voor zich dat in dit kader en tijdsbestek het niet mogelijk was een grondige analyse van statistische gegevens of gerelateerde wet- en regelgeving uit te voeren. Deze eerste inventarisatie dient als aanzet tot verdere inhoudelijke acties die zowel op verschillende beleidsniveaus als op verschillende deelaspecten betrekking kunnen hebben.


Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.« Terug

Auteur(s)

Ans ROSSY
Laatste update
15-12-2004
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links