De aanvullende reglementen betreffende het wegverkeer

Een publicatie van BrulocalisDit document bundelt de ordonnantie en het besluit betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens, en nuttige documenten voor de gemeenten voor de opstelling van een aanvullend reglement.

Deze publicatie wordt binnenkort aangevuld met een modelreglement.
Inhoud


Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2. - Aanvullende reglementen
Hoofdstuk 3 - Raadgevende commissie
Hoofdstuk 4 - Verkeersbordendatabank
Hoofdstuk 5 - Openbaarmaking
Hoofdstuk 6 - Plaatsing van verkeerstekens
Hoofdstuk 7 - Verkeersbelemmering en werken et travaux
Hoofdstuk 8 - Overwegen en kruisingen met spoorwegen
Hoofdstuk 9 - Bekostiging van de verkeerstekens
Hoofdstuk 10 - Toezicht op de verkeerstekens en ambtshalve uitvoering
Hoofdstuk 11 - Parkeren
Hoofdstuk 12 - Opheffingsbepalingen

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2014 betreffende de samenstelling en de werking van de Raadgevende Commissie voor het wegverkeer

Hoofdstuk 1 - De samenstelling van de raadgevende commissie voor het wegverkeer
Hoofdstuk 2 - Werking van de Commissie

Reglement van inwendige orde van 1 oktober 2014

Model van beraadslaging van de gemeenteraad tot delegatie van de bevoegdheid om aanvullende reglementen te nemen aan het college van burgemeester en schepenen


« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
31-08-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links