Gemeentelijke begrotingen 2017: uitgaven onder controle … maar de lokale besturen staan voor enorme financiële uitdagingen!

Elke zomer publiceert Belfius een dossier over de toestand van de lokale financiën en de recente evolutie. Een waardevol dossier, dat de financiën analyseert vanuit de invalshoek van de begrotingen en de rekeningen van gemeenten, OCMW's en politiezones.


Wij richten de focus uiteraard op Brussel en maken enkele vergelijkingen met de andere gewesten.

We kijken eerst naar de macro-economische situatie van de lokale besturen op basis van de laatste nationale rekeningen. Vervolgens analyseren we de begrotingsvooruitzichten 2017 voor het Brussels Gewest en tot slot komen we tot een aantal uitdagingen, in het bijzonder op financieel vlak.


« Terug

Auteur(s)

Vincent DEWEZ
Laatste update
26-09-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links