Open data in Evere

Interview


Open gegevens (open data in het Engels) zijn ruwe openbare data die vrij toegankelijk en herbruikbaar zijn. De praktische filosofie van open data dringt aan op een vrije beschikbaarheid voor iedereen, zonder beperking door copyright, patenten of andere controlemechanismen.

In de IT-wereld zijn open data publieke of private – al dan niet gestructureerde – gegevens die doorgaans niet gebruikt kunnen worden door mensen maar die wel geïnterpreteerd kunnen worden door machines.

Openbare gegevens worden beschouwd als open data als ze aan de volgende acht principes voldoen: compleet, primair, tijdig, toegankelijk, bruikbaar, niet-discriminerend, vrij van eigenaar en vrij van rechten.

De vrije toegankelijkheid van data vormt een nieuw model voor uitwisselingen tussen burgers, politici en bestuur.

In oktober 2016 verscheen de ordonnantie die de richtlijn betreffende open data omzet. Het kader is vastgelegd en is onder meer van toepassing op de gemeenten.
(Ordonnantie van 27 oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie - BS 10/11/2016)

Het CIBG, dat het opendataplatform ontwikkelt, ging op zoek naar testgemeenten om als eerste de door de gemeenten samengestelde datasets en de precieze inhoud van de sets te bepalen en te inventariseren.

Vier gemeenten hebben zich kandidaat gesteld als testgemeente bij het CIBG: Oudergem, Evere, Sint-Gillis en de stad Brussel.

Gesprek met Michèle Hoeck, verantwoordelijke van de cel Kwaliteit en belast met het Open Data-project in Evere.« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
29-09-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links