Mindervaliditeit: Vorst ijvert voor toegankelijkheid voor iedereen

Interview


Op 21 oktober 2016 keurde het Brussels Parlement de ordonnantie betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Gewest unaniem goed . De ordonnantie schrijft voor dat de handicapdimensie en de bescherming en bevordering van de mensenrechten van personen met een handicap in alle beleidslijnen in aanmerking genomen moet worden door personen die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking, de uitvoering en de evaluatie van dat beleid. Dit concept wordt handistreaming genoemd.

Ook Brussel Plaatselijke Besturen wil handistreaming voortaan bevorderen in alle plaatselijke besturen, opdat de inclusie van personen met een handicap een automatisme zou worden in iedere Brusselse gemeente. Het doel is om inclusievere gemeenten te krijgen waar eenieder geheel autonoom zijn fundamentele vrijheid kan uitoefenen om bij te dragen tot het politieke, sociale en economische leven.

De gemeente Vorst heeft zich het handistreaming-principe eigen gemaakt. Op initiatief van de schepen voor Gelijkheid van Kansen en Sociale Zaken werd een werkgroep 'Handicap' opgericht. De werkgroep bestaat uit verenigingen die op dat gebied actief zijn in de gemeente en komt binnen de Sociale Coördinatie van het OCMW samen. Sinds eind 2013 heeft de werkgroep opeenvolgende ontmoetingen met de gemeentelijke schepenen. Altijd wordt dezelfde aanpak gehanteerd: samen met de schepen worden de uitdagingen van personen met een handicap overlopen binnen zijn bevoegdheidsterrein. Tussen september 2013 en februari 2017 zat de werkgroep al samen met de schepenen van Sport, Handel, Kermissen en Markten, Openbare Werken en Informatica, Stedenbouw en Mobiliteit, Onderwijs en Kleine Kinderen, Financiën en Senioren maar ook met de coördinatrice voor buitenschoolse opvang en de tewerkstellingsdienst. Daarnaast vonden vele vergaderingen plaats met de architecten die de renovatie van het gemeentehuis superviseren.

Mélina Vanden Borre van Brussel Plaatselijke Besturen had een gesprek met Mariam El Hamidine, schepen voor Gelijkheid van Kansen en Sociale Zaken in Vorst en initiatiefneemster van de werkgroep 'Handicap' van de Sociale Coördinatie van het OCMW. Ze vertelt ons meer over de verwezenlijkingen van de werkgroep sinds de oprichting.« Terug

Auteur(s)

Mélina VANDEN BORRE, Bruxelles Pouvoirs Locaux
Laatste update
26-09-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links