Bescherming van persoonsgegevens: een belangrijke uitdaging in onze digitale maatschappij!

Basisbeginselen en nieuwigheden van de herziene Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): een nieuw juridisch kader dat ondubbelzinnig en geharmoniseerd is.


Gezien de onvermijdelijke invloed van nieuwe technologieën op het verzamelen en delen van persoonsgegevens heeft de Europese Unie beslist om het Europees recht inzake de bescherming van het privéleven te hervormen. En dus werd in april 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goedgekeurd, die een strikt en coherent kader voor gegevens­bescherming in de Europese Unie moet bieden. Bovendien kunnen natuurlijke personen voortaan de controle over hun eigen persoonsgegevens behouden.

In dit artikel schetsen we de grote lijnen van dit nieuwe juridische kader, dat in de eerste plaats de lokale besturen aanbelangt.

Zie ook

 « Terug

Auteur(s)

Farah EL HOUSNI
Laatste update
26-09-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links