Ontwikkelingssamenwerking : de Brusselse gemeenten in actie!

Alles wat u ooit hebt willen weten over het beleid van de gemeenten inzake ontwikkelingssamenwerking maar dat u nooit hebt durven vragen...In maart 2005 heeft de VSGB een campagne gecoördineerd met het oog op de sensibilisering van de lokale besturen en de burgers voor de activiteiten van de Brusselse gemeenten rond ontwikkelingssamenwerking.


Deze campagne "Ontwikkelings­samenwerking, de Brusselse gemeenten in actie!" genoot de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en draaide rond 3 evenementen:

  • de organisatie van een conferentie over ontwikkelingssamenwerking op lokaal niveau
  • de organisatie van een 1 week durende tentoonstelling in de winkelgalerij van het Westland Shopping Center van Anderlecht
  • de publicatie van een brochure met de afgeronde de lopende en de geplande acties van de Brusselse gemeenten.

De brochure schetst concrete acties die de vele facetten illustreren die het concept internationale samenwerking in Brussel kan omvatten. De inleiding van de brochure gaat in op de Millenniumdoelstellingen die de Verenigde Naties vastgelegd hebben, door ze toe te lichten en samen te vatten ter attentie van het grote publiek.

Iedere gemeente die aan de actie deelneemt, heeft haar activiteiten inzake ontwikkelings­samenwerking samengevat volgens een bepaald stramien:
  • het algemeen beleid van de gemeente
  • hoe kan de burger die dat wenst zich bij de initiatieven van zijn gemeente aansluiten?
  • goede praktijkvoorbeelden en samenwerkingsprojecten

Wat is het doel van dit eerste Brusselse repertorium?

  • informatie verschaffen over het gemeentelijke beleid omtrent ontwikkelings­samenwerking en de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling, en zo de burgers sensibiliseren
  • de ontwikkeling van nieuwe initiatieven aanmoedigen
  • de synergie bevorderen tussen de betrokken partijen bij de gedecentraliseerde samenwerking (gemeenten, ngo's, verenigingen, burgers, …)
  • aanzetten tot nadenken en de bestaande dynamiek nog versterken

U kunt een gedrukte versie bestellen door contact op te nemen met Jean-Michel RENIERS per telefoon op 02 238 51 64 of via email : (tot de voorraad strekt).


Deze publicatie is ook beschikbaar in elektronische versie.

« Terug

Auteur(s)

Secrétaire de rédaction : Jean-Michel RENIERS
Laatste update
31-03-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links