Hervorming van het BWRO: bron van ongerustheid voor de gemeenten


Op 14 december 2017 organiseerden Brulocalis en Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) een colloquium om de hervormingen die voortvloeien uit het nieuwe BWRO, toe te lichten aan de ambtenaren van de overheidsdiensten stedenbouw, ruimtelijke ordening en erfgoed. In de loop van de dag werd verscheidene malen gehamerd op het belang van de rol van de gemeenten bij de implementatie van deze hervorming en op de noodzakelijke complementariteit tussen de gemeenten en het Gewest.

Benoît Périlleux, directeur-diensthoofd van BSE, toonde zich bereid om voor ons op die bezorgdheden in te gaan en toe te lichten hoeveel speelruimte het Gewest de komende maanden heeft om te trachten bij te sturen.

« Terug

Auteur(s)

Clara VAN REETH
Laatste update
09-02-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links