Ontheffing van onroerende voorheffing en beroepsgeheim van de FOD Financiën: recente rechtspraak


Zes arresten van 13 oktober 2017 van de Raad van State annuleren de weigering van de federale overheid om aan bepaalde gemeenten documenten over te maken ter staving van de ontheffing van onroerende voorheffing.

« Terug

Auteur(s)

Sacha LEFEVRE
Laatste update
09-02-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links