Jaarverslag van de Federatie van OCMW's


Een greep uit de items op de inhoudstafel:

De activiteiten van de Federatie in 2017


I. Algemene vergadering: de toekomst van onze bejaarden


II. Studiedagen en vormingen 


Interregionale bezoekendag, infosessie ivm de hervorming van de GPMI, opleidingscyclus "energie en water", infosessie OCMW & Mediprima, project NBMV, opleiding kwalitatieve harmonisatie art. 60 §7, ontmoeting OCMW-RVA, de Middagen van de Federatue van Brusselse OCMW's


III. Dossiers ivm federale aangelegenheden


Opvang van asielzoekers, algemene omzendbrief over het recht op sociale integratie (aanpassing van de versie van juni 2015), fusie gemeente-OCMW, activering, Maribel, aansluiting van de OCMW's op het netwerk van de sociale zekerheid, elektronisch sociaal verslag (ESV), beroepsgeheim - federaal luik, gezondheidszorg, aanspreekpunt voor eerlijke concurrentie, taxshift, harmonisatie RMI et ELL, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), referentieadres voor daklozen, steun bij de registratie van huurovereenkomsten door gemeente en OCMW, energie- en stookoliefonds, overleg met de minister van maatschappelijke integratie


IV. Dossiers ivm gewest- en gemeenschapsmateries


Tewerkstelling via art. 60, partnerschap OCMW - Actiris, Instance Bassin, BF, VDAB en validering van competentie, sociale economie, stage First, RVT erkenningsnormen, moratorium en omvorming van ROB-bedden naar RVT-bedden, verzekering, stage voor zorgkundigen, hervorming van de OCMW-wet, schuldbemiddeling, huurwaarborg, gewestelijk plan voor de strijd tegen dakloosheid, beroepsgeheim - gewestelijk luik, studietoelagen, administratieve vereenvoudiging, Easybrussels en informatisering van de lokale besturen, hervorming van de ADG (algemene dotatie aan de gemeenten) en het bijzonder fonds voor maatschappelijke bijstand, taskforce energie en water van de OCMW's - referentiecentrum

V. Andere behandelde materies


Participatie, OCMW-gids, website "ocmw-info-cpas", juridisch overleg met de POD MI, specifieke problemen van rusthuispersoneel, radioscopie van de rusthuizen

Info« Terug

Auteur(s)

Laatste update
27-03-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links