Project Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen 2016-2018: brochure

Nu verkrijgbaar: de brochure "NBMV: Wat u zeker moet weten en waar u meer informatie vindt"


Project Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling 2016-2018 - De brochure
Documenten en nuttige links uit het project NBMV 2016-2018 van de Federatie van Brusselse OCMW's

Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en het EPIM (European Programme for Integration and Migration) heeft de Federatie van Brusselse OCMW's gedurende 2 jaar een project uitgevoerd rond de thematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), bestaande uit een gewestelijk programma met vormingen, uitwisselingen en ontmoetingen voor OCMW-personeel en tevens een federale brochure en slotdag.

Ter herinnering. dit project "NBMV" kwam tot stand in de context van de vluchtelingencrisis die Europa - en dus ook België - in 2015 doormaakte, met name door de komst van steeds meer niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Enkele cijfers ter illustratie: in 2015 werden 5.047 NMBV geregistreerd in België, onder wie 3.099 een asielaanvraag indienden, wat 538 % meer was dan in 2014, toen 'slechts' 486 asielaanvragen ingediend werden door NBMV.

Nu verkrijgbaar: de brochure "NBMV: Wat u zeker moet weten en waar u meer informatie vindt"


Meer info

Zie ook« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX & Nathalie STERCKX
Laatste update
08-06-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links