Federaal memorandum van de OCMW's 2007

Federaal memorandum van de OCMW's, opgesteld door de Afdeling OCMW's van de VSGB, de VVSG en de UVCW in het vooruitzicht van de verkiezingen van juni 2007.


In het kader van de verkiezingen van juni 2003 en de vorming van een nieuwe federale regering hebben de Afdeling OCMW's van de VSGB, de VVSG en de UVCW een memorandum opgesteld om de aandacht te vestigen op een reeks problemen die de nieuwe regering volgens de OCMW's prioritair zou moeten aanpakken.

De tekst bevat de voornaamste vragen van de OCMW's ten aanzien van de federale regering, maar ook concrete voorstellen voor de verschillende politieke domeinen die de OCMW's aanbelangen.

Het is een duidelijke boodschap die de OCMW's van Brussel, Vlaanderen en Wallonië gezamenlijk aan de federale regering willen overbrengen op het vlak van het sociaal beleid.


Het memorandum gaat over de volgende thema's:

  • de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting vertrekt van het recht op een menswaardig leven
  • de opvang en begeleiding van ouderen met verminderde zelfredzaamheid
  • erkenning van de rol van de ocmw’s in de opvang en de integratie van vreemdelingen
  • verderzetten van de inspanningen op het vlak van socio-professionele integratie
  • aanpakken van de oorzaken van overmatige schuldenlast
  • garanderen van het recht op huisvesting
  • ondersteunen en begeleiden van mensen met energieschulden 
  • de ocmw’s verdienen de nodige ondersteuning als onmisbare partner in de strijd tegen de armoede

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.

« Terug

Auteur(s)

Section CPAS - Afdeling OCMW
Laatste update
15-06-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links