Woningen van de lokale besturen: de terugkeer van de onafhankelijke commissie


Het Brussels Parlement en de Brusselse Regering hebben ingegrepen om de onafhankelijke commissie en de modelreglementen voor toewijzing een nieuwe grondslag te geven. Woningen van de gemeenten en OCMW’s worden opnieuw toegewezen op basis van modelreglementen en op eensluidend advies van een onafhankelijke commissie waarvan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, elk voor wat hun eigen raad betreft, de samenstelling en werkwijze bepalen. Het Parlement en de Regering hebben de doelstellingen inzake goed bestuur nagestreefd maar hielden slechts voor een deel rekening met de leringen uit de rechtspraak. Het zou dus kunnen dat we met nieuwe problemen te maken zullen krijgen.

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
22-08-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links