6 interviews met mandatarissen


In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wilde de redactie van de Nieuwsbrief peilen naar de inzet voor de toekomstige bestuursperiode. Midden juni hebben we zes gemeentemandatarissen met verschillende profielen geïnterviewd over hun ambt. We vroegen om hun ervaringen te beschrijven aan de hand van enkele kernvragen zoals de moeilijkheden die ze ervaren, de voldoening die ze eruit putten, de voor- en nadelen, de eigenheden, de beperkingen, de relatie met de burger, de bijdrage tot de samenleving, … Hieronder geven wij hun antwoorden weer.

« Terug

Auteur(s)

Clara Van Reeth
Laatste update
22-08-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links