Getuigenis van Ilse Taildeman voor de gemeente Etterbeek (partnerschap met Aït Baha in Marokko)


1) Wat heeft uw gemeente ertoe gebracht om deel te nemen aan het GIS-programma en wanneer bent u tot het programma toegetreden?


De gemeente Etterbeek is toegetreden tot het programma in 2017. Het GIS- programma leek ons een geweldige kans om als lokaal bestuur een internationale relatie aan te gaan dat waarden als rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit in de verf zet. Als dienst Internationale Solidariteit streven we naar een rechtvaardig mondiaal lokaal beleid. Dat betekent dat we binnen de gemeente oog willen hebben voor wat er zich op internationaal vlak afspeelt. We willen rekening houden met maatschappelijke uitdagingen die ook een invloed hebben op het lokale. Het partnerschap met Aït Baha in Marokko leek ons een kans om dat mondiaal lokaal beleid vorm te geven.
 


2) Wat is volgens u de toegevoegde waarde van zo'n programma?


Dankzij het programma komen we rechtstreeks in contact met de beleidsmakers en administratie van onze partnergemeente. Aït Baha is een gemeente van slechts 5668 inwoners, nabij Agadir en de poort van heel wat bergdorpen. We wisselen uit over de uitdagingen die zij als bestuur het hoofd moeten bieden: jongerenwerkloosheid, migratie, de integratie van mensen met een handicap in de maatschappij, kwalitatief onderwijs voor kleuters. Tegelijk leren wij van hun aanpak en visie: het participatief opmaken van hun actieplan, hun interesse voor ondernemerschap en projectmanagement en vooral hun betrokkenheid bij de noden van de inwoners van hun stad. Vanuit de waarden die we delen, geven we elk op onze manier vorm aan het beleid. Dat creëert een sterke band.


3) Welke moeilijkheden heeft u ondervonden en hoe heeft u ze kunnen verhelpen?


De uitdaging in dit partnerschap is goed aanvoelen wat de noden zijn en expertise op maat kunnen aanbieden. Vaak zijn de noden groot, en is ook het kostenplaatje navenant. Helaas staan de middelen die wij binnen het programma kunnen aanbieden niet altijd in verhouding. Zo is er in Aït Baha behoefte aan een zorgcentrum voor jongeren met een handicap. Doordat het programma zo’n centrum niet kan financieren, werd even gedacht om een transportmiddel te kopen om de mensen naar een nabijgelegen centrum te vervoeren. Op zo’n moment moet je goed de doelstelling voor ogen houden. Voor Ait Baha is het belangrijk om die diensten in de eigen gemeente te kunnen aanbieden. Dankzij lobbywerk van de lokale burgemeester en de relatie met Etterbeek, kon de provincie en het nationale bestuur overtuigd worden om extra middelen vrij te maken voor het bouwen van zo’n centrum in Aït Baha.


4) Welke voordelen heeft deze ervaring voor uw respectieve gemeenten (en hun bevolking)?


Voor Aït Baha zijn de voordelen rechtstreeks waarneembaar: er werden opleidingen georganiseerd voor werkloze jongeren in projectmanagement en duurzaam toerisme. Er werden opleidingen georganiseerd voor kleuterleidsters en er zullen klasjes worden gerenoveerd. Ook het zorgcentrum voor mensen met een handicap is in constructie.
Voor Etterbeek zijn de voordelen minder zichtbaar omdat we de focus wilden leggen op de noden van Ait Baha, gezien we slechts in de beginfase van dit programma zitten. Voor de volgende jaren denken we na over een uitwisselingsproject naar Marokko met Etterbeekse jongeren. We willen ook inzetten op het delen van goede praktijkvoorbeelden die we in onze partnergemeente opmerken, om zo stereotiepe beeldvorming tegen te gaan.

5) Hoe communiceren uw respectieve gemeenten over dit project?


In Etterbeek communiceren we via het gemeenteblad en de nieuwsbrief van onze dienst. Mijn collega’s in Aït Baha zijn sterker in communicatie. Bij elke actie gefinancierd door het programma worden heel wat foto’s op de gemeentelijke Facebook pagina geplaatst en er worden telkens banners gemaakt om over de activiteit te communiceren.


6) Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst in het kader van de gemeentelijke internationale samenwerking?


Naar de toekomst toe lijkt het ons belangrijk dat we binnen een dergelijke internationale samenwerking nog meer kunnen werken aan de wederkerigheid van de relatie: het samen onderschrijven van een engagementsverklaring voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, om bijvoorbeeld faire handelsrelaties te bevorderen, of parallel te werken rond ICT en innovatie.

Daarnaast lijkt het ons interessant om meer bruggen te kunnen slaan. Etterbeek werkt nu reeds sterk samen met de andere Brusselse gemeenten die in het kader van het GIS-programma actief zijn in Marokko, maar er zouden zeker sterkere banden kunnen gecreëerd worden met andere overheidsinstanties, andere verenigingen en de Marokkaanse diaspora in Brussel, zonder de eigenheid van het gemeentelijke karakter te verliezen. Want net op dat lokale niveau voel je de betrokkenheid van de inwoners!
Foto van Ilse Taildeman, coördinatrice GIS bij de gemeente Etterbeek

                                 
 
Sfeerbeeld van de vorming voor jongeren                                
                                                  

     

                                                     
Officiële foto


« Terug

Auteur(s)

Safiya Boudghene
Laatste update
27-08-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links