Getuigenis van de gemeente Sint-Agatha-Berchem in het kader van haar partnerschap met Grand Dakar


1. Wat heeft uw gemeente ertoe aangezet om deel te nemen aan het GIS-programma en wanneer heeft u zich erbij aangesloten?


Het is ergens toevallig dat onze gemeente contacten heeft gelegd met Grand-Dakar. Het zat zo dat Martine GOUBERT, secretaris van de schepen bevoegd voor Noord-Zuidrelaties, een verzoek kreeg om deel te nemen aan het programma en erover praatte met de eerste schepen. Daarna volgde een ontmoeting met verschillende mensen om over de GIS te praten. Zomaar. Dat was in 2007. Zo gebeurde het dat in november 2007 toenmalig eerste schepen Jean-Marie COLOT en gemeentesecretaris Philippe ROSSIGNOL het samenwerkingsakkoord tussen de twee gemeenten ondertekenden. Het begin van een lang en mooi verhaal ... maar niet altijd gemakkelijk.


2. Wat is volgens u de toegevoegde waarde van een dergelijk programma?


Internationale samenwerking in het algemeen lijkt nogal vaag voor de burger: er zijn campagnes, fondsenwerving, investeringen, ... maar dat alles is niet erg tastbaar, het staat niet dicht bij de mensen.
Een van de voordelen van het GIS-programma is het werk van gemeente tot gemeente, entiteiten die dicht bij de burger staan. Dat vereist kennis van het terrein, de mensen en knowhow in de gebieden die bij de partner onvoldoende ontwikkeld zijn.
Grand-Dakar en Sint-Agatha-Berchem zijn twee vergelijkbare gemeenten: kleine oppervlakte, veel inwoners, nabijheid, ... en dat is dus wat ons bindt. In de andere gemeente vinden we de reden van het bestaan van een gemeentebestuur terug en de impact die het kan hebben op het leven van de bevolking en de ontwikkeling van een gebied.
Het werken op langere termijn, zoals het GIS-programma vooropstelt, is ook een succesfactor.

3. Hebben jullie moeilijkheden ondervonden en, zo ja, hoe hebben jullie ze overwonnen?


Eerst en vooral moet je kennis hebben van het terrein, de actoren, de lokale gewoonten, de taal, de werking van een lokale gemeenschap, een land, een samenleving, ...
Het duurt enkele jaren om de partner echt te leren kennen. Die relatie versterkt uiteraard het vertrouwen, wat een essentiële factor is in dit soort programma. De factor tijd is dus zowel een moeilijkheid als een noodzaak.
Vervolgens moet men zich realiseren dat de bevolking andere primaire behoeften heeft dan capacity-building in een gemeente als Grand-Dakar. We moeten dus 'vechten' tegen onze eigen gevoelens om mensen te helpen en trachten de focus te houden op het opzetten van een systeem dat de capaciteiten in de strikte zin van het woord versterkt om zo de lange termijn en het bredere voordeel voor de hele bevolking te zien. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om te laten zien waar het partnerschap voor bedoeld is, soms op een meer concrete manier voor de bevolking.

Het is duidelijk dat het niet aangewezen is om onze werking naar de partner te kopiëren en te plakken. We moeten in staat zijn om onze werkmethoden te abstraheren en te bepalen hoe we onze werkmethoden kunnen invoeren met respect voor de lokale realiteit. In Senegal heeft de burgemeester veel meer beslissingsbevoegdheid dan in ons land en in een gepolariseerde politieke context is het niet altijd gemakkelijk om de zaken op een rationele manier te structureren. Zoals overal moet een administratie anticiperen op problemen en veranderingen in de samenleving.
Werken op afstand is ook een grote handicap. Onze ervaring leert dat verplaatsingen en uitwisselingen ter plaatse essentieel zijn om tot een concreet resultaat te komen. Iedereen die gelooft dat hij of zij door middel van technologie resultaten kan bereiken, vergist zich.

Tot slot brengt de deelname aan het programma ook heel wat administratieve lasten met zich mee. Van jaar tot jaar, van audit tot audit, verstrengen de eisen van de fondsenverschaffer, namelijk de Belgische staat, ... terwijl er jammer genoeg steeds minder middelen ter beschikking worden gesteld.

4. Wat zijn de voordelen van deze ervaring voor uw gemeenten (en hun bevolking)?

  • De samenwerking tussen gemeenten is echte vriendschap geworden!
  • De gemeente Grand-Dakar beschikt voortaan over een echt lokaal ontwikkelingsbureau.
  • Verschillende medewerkers en politieke actoren van Grand-Dakar kregen opleiding op verschillende gebieden, wat de knowhow van de gemeente Grand-Dakar globaal versterkt.
  • De Mutuelle d'Epargne et de Crédit maakt financiering tegen zeer lage tarieven mogelijk voor segmenten van de bevolking die geen toegang krijgen tot klassieke financiële systemen. Zo worden vele gezinnen geholpen in het harde dagelijkse leven in Afrika.
  • De stuurgroep van Sint-Agatha-Berchem versterkte zijn interne banden dankzij het teamwerk via het programma. Dit was ook gunstig voor het contact tussen deze mensen in Berchem.
  • Het nut van een gemeentebestuur en de vele uitdagingen waarmee alle lokale overheden worden geconfronteerd, wordt duidelijk voor iedereen die van dichtbij of veraf aan deze ervaring heeft deelgenomen.

5. Hoe communiceren uw respectieve gemeenten over dit project?

  • De gemeente Grand-Dakar mobiliseert mensen, met name via facebook, wijkraden, moskeeën en het lokaal ontwikkelingsbureau, om geïnformeerd te worden over de samenwerking.
  • De gemeente Sint-Agatha-Berchem publiceert regelmatig artikels in het gemeentelijke infoblad en op de website. Er werd een interne sensibiliseringsvergadering georganiseerd voor het gemeentepersoneel en een tentoonstelling ter gelegenheid van de tiende verjaardag van ons partnerschap voor het grote publiek. Deze tentoonstelling werd ook gehouden bij onze partner in Grand-Dakar.
  • Sint-Agatha-Berchem probeert het project ook te ondersteunen ten aanzien van verschillende instanties zoals Brulocalis, de subsidiërende overheid, ... maar ook in Senegal met de hoogste autoriteiten van het land, de Belgische ambassade, WBI, ...
Ondanks dit alles vinden we dat Sint-Agatha-Berchem niet voldoende gestructureerd communiceert rond het programma en er niet in slaagt om de inwoners van Berchem voldoende te betrekken bij de samenwerking.

6. Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst in het kader van de gemeentelijke internationale samenwerking?


De grootste uitdaging is dat het stadsbestuur van Grand-Dakar zijn ontwikkeling kan voortzetten door zijn capaciteiten ten volle te benutten zonder de financiële steun van onze gemeente. De samenwerking zal geslaagd zijn de dag dat Grand-Dakar ons bevestigt dat het in staat is om de levenskwaliteit van zijn inwoners te verbeteren zonder hulp van buitenaf. Gezien de enorme uitdagingen in Afrika is de vooruitgang helaas traag.
 

Enkele foto's van het samenwerkingsverband
« Terug

Auteur(s)

Safiya Boudghene
Laatste update
14-09-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links