Conferentie: Financiële familietransfers en duurzame lokale co-ontwikkeling


1. Inleiding en doelen van de conferentie


Het doel van deze conferentie was de balans op te maken van de positieve impact die financiële familietransfers kunnen hebben op duurzame lokale co-ontwikkeling in de landen van herkomst wanneer zij goed worden beheerd. Studies tonen aan dat financiële en sociale transfers een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, maar dat er nog veel moet worden gedaan om het ontwikkelingspotentieel van de transfers ten volle te benutten.

Migranten en hun verenigingen, overheden, de burgersamenleving en de privésector zijn belangrijke actoren in dit proces. Tijdens deze conferentie/workshops bespraken zij samen de ontwikkeling van mogelijke oplossingen met als doel concrete aanbevelingen te doen aan migrantenorganisaties, lokale overheden, samenwerkingsverantwoordelijken en internationale organisaties om deze collectieve solidariteitsbewegingen effectiever en efficiënter te maken.

Het doel van dit evenement is tweeledig:

- de aandacht vestigen op de "transformerende impact" van de transfers van werkende migranten op de ontwikkeling van hun land van herkomst en bestemming;

- diverse entiteiten aanmoedigen om de continuïteit van deze transfers te verzekeren door mogelijke obstakels te analyseren en innovatieve oplossingen voor te stellen.

De verwachte resultaten:

- geschikte investeringsmogelijkheden identificeren, aangepast aan de situatie en de doelstellingen van de families die de fondsen ontvangen, om hen in staat te stellen meer te investeren en actor te worden in de ontwikkeling van hun gemeenschap;

- modaliteiten uitwerken ter bevordering van duurzame lokale ontwikkeling, met innovatieve instrumenten;

- de katalysatorrol (multiplier) van de gemeenten uitwerken in een context van lokale democratie (EWLD) en Noord-Zuidsamenwerking tussen gemeenten;

- de ondersteunende rol van verenigingen bepalen.

2. Programma van de conferentie


Klik hier


3. Biografie van de sprekers
 

Klik hier (enkel in het Frans)

4. Presentaties van de conferentie


(enkel in het Frans)

a) « De grote uitdagingen van de migratie voor België, implicaties op het vlak van familietransfers en de rol van deze transfers in de context van co-ontwikkeling »  van Laura Palatini, OIM

b) Operatie "SOS Kasaï", van Damien Twambi, Maison du Kasaï

c) « Brussels netwerk voor internationale solidariteit, realisaties en uitdagingen voor de Brusselse gemeenten », Anne-Françoise Nicolay en Ilse Taildeman

    Video : Klik hier

d) « Projecten voor de steun aan vrouwen van Figuig en solidair toerisme », van Khadija Ounchif, vzw Tazdayt

e) « MRE, Marokkanen in de wereld : grenzen van economische integratie zonder politieke participatie », van Mohamed Tozy, Targa-Aide

f) « Internationale initiatieven, NU en BMD ter ondersteuning van familietransfers », van Pedro De Vasconcelos, Financing Facility for Remittances au FIDA/IFAD

5. Conclusies van de ateliers


Klik hier
(enkel in het Frans)

6. Evaluatie van de deelnemers en de organisators


Klik hier (enkel in het Frans)

7. Definitieve aanbevelingen


Klik hier (enkel in het Frans)


8. Voorstellen voor de follow-up van deze conferentie


Er werd beslist om de komende maanden onze energie toe te spitsen op de 3 volgende werkgebieden:

- Hoe kunnen we een betere lokale kennis van de verenigingen krijgen om tot betere coördinatie te komen: zijn er aanbevelingen op dat vlak?

- We moeten ook meer inzicht krijgen in de diaspora (zie debriefing van de workshops): dat is essentieel als we betere resultaten willen bereiken en doeltreffender willen zijn in de gemeenten in het zuiden;

- Hoe kunnen we aan pleitbezorging doen? aanbevelingen ten aanzien van de beleidsvoerders;

Op de agenda:

- 4/2: Thematische sessie 'Samenwerking' in Brulocalis: aanbevelingen t.a.v. de beleidsvoerders

- 16/6: Werelddag van de financiële familietransfers


9. Artikel van Inter Press Service


Klik hier

10. Enkele foto's van de activiteit« Terug

Auteur(s)

Barbara Decupere
Laatste update
10-01-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links