Cyclus thematische vormingssessies mobiliteit en verkeersveiligheid ter attentie van de nieuwe verkozenen : slides van de uiteenzettingen

Brulocalis en Brussel Mobiliteit organiseerden een cyclus van 3 thematische vormingen betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid op 8 en 22 februari en 12 maart 2019.

De sessies hadden verschillende doelstellingen:
1. Bewustmaking voor actuele thema's en uitdagingen
2. Informatie verschaffen over bestaande programma's en subsidies, mogelijke financieringsbronnen
3. Aandachtspunten van de gemeenten in verschillende domeinen aanstippen voor de komende maanden en jaren
4. Kennismaken met Brulocalis (bijstand, advies, ondersteuning, methodologie, ...)
5. Netwerken met andere gemeenten en gewestelijke partners

U vindt hier de slides van de uiteenzettingen.


Sessie van 8 februari 2019

 • Presentatie van Brussel Mobiliteit
  klik hier
 • Krachtlijnen van het Gewestelijk Mobiliteitsplan - Good Move 2020-2030
  klik hier
 • De nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplannen
  klik hier
 • Samenwerking BM-gemeenten
 1. Gewestelijke steun voor gemeentelijke acties ivm mobiliteit: klik hier
 2. Een nieuwe tool: het lokaal mobiliteitscontract: klik hier
 • Een voorbeeld van samenwerking ivm toegankelijkheid voor PBM
  Klik hier
 • Ruimtelijke ordening en mobiliteit: tips en advies over plannen
  Klik hier

Sessie van 22 februari 2019

 • Voorontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan
  Klik hier

 • Parkeren als beheersmiddel mobiliteit
  Klik hier

 • Acties rond sensibilisering voor duurzame mobiliteit op gemeentelijk niveau
  • Projectoproepen gefinancierd door Brussel Mobiliteit en gecoördineerd door Brulocalis: klik hier
  • Andere projectoproepen voorgesteld door Brussel Mobiliteit: klik hier
  • Verwachtingen van de scholen ten aanzien van de gemeenten: klik hier
  • Living Jette: klik hier
  • Project "ateliers de la rue Voot": klik hier 
 • Aanpak van leveringen


Sessie van 12 maart 2019

 • Staten generaal van de Verkeersveiligheid en participatieve dynamiek
  Klik hier
 • Doeltreffend verkeersveiligheidsbeleid en voornaamste uitdagingen
  Klik hier

 • Sensibilisering voor verkeersveiligheid: Communicatieplan
  Klik hier

 • Verkeersveiligheidseducatie
  Klik hier

 • Beleid ivm controle-sanctie, partnerships, subsidies
  Klik hier

 • Infrastructuur: audits en aanbod voor de gemeenten
  Klik hier

 • Vorminen inzake verkeersveiligheid van Brulocalis
  Klik hier
De meeste presentaties zijn in het Frans.


« Terug

Auteur(s)

Cellule Mobilité
Laatste update
26-03-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links