Hervorming van het BWRO. Stedenbouwkundige verordeningen: een ware facelift


Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) werd onlangs in al zijn aspecten grondig herzien . Brulocalis maakt de balans van deze omvangrijke hervorming op in een aantal artikels over de wijzigingen met de grootste gevolgen voor de lokale besturen.

 

Dit eerste deel gaat dieper in op de stedenbouwkundige verordeningen. De hervorming brengt geen grote princiepswijzigingen met zich mee, maar voert wel optimaliseringen door. De uitwerkings-, wijzigings- en opheffingsprocedures worden onderworpen aan een beoordeling van de milieugevolgen. De onderlinge afstemming van de gewestelijke en gemeentelijke verordeningen blijft behouden. Binnenkort treedt echter een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) voor het hele gewestelijke grondgebied in werking. En met de komst van die GSV worden de oudste gemeentelijke verordeningen opgeheven.

Voor meer details : Nieuwsbrief 112 (BWRO) « Terug

Auteur(s)

Olivier Evrard
Laatste update
24-05-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links