Toezicht op de gemeenten

Onder ‘toezicht’ verstaan we alle beperkte bevoegdheden die door de wet of krachtens de wet aan een hogere overheid zijn verleend om de naleving van het recht en de bescherming van het algemeen belang tegen de schadelijke inertie, de excessen en de inbreuken van overheden of gedecentraliseerde diensten te waarborgen.


Het volgende document geeft u de verschillende elementen met betrekking tot dit begrip.

« Terug

Auteur(s)

Hadrien Dasnoy
Laatste update
23-08-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links