Overheidsopdrachten advocaten: Toepassing van de wet van 17 juni 2016

Het inschakelen van een advocaat door een aanbestedende overheid geeft aanleiding tot talrijke vragen over de al dan niet toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten. Hieronder vindt u een overzicht van het huidige systeem.


We kunnen besluiten dat de overeenkomst voor de gerechtelijke verdediging door een advocaat en de overeenkomst voor een adviserende opdracht van een advocaat in het kader van een geschil of ter vermijding van een geschil niet vallen onder het toepassingsgebied van overheidsopdrachten.

Daarentegen is het juridische advies van een advocaat buiten het kader van een geschil of ter vermijding van een geschil, een dienst die valt onder de wet van 17 juni 2016 en het voorwerp moet uitmaken van een openbare aanbestedingsprocedure. In dit geval wordt een specifieke en vereenvoudigde regeling toegepast.

Meer info« Terug

Auteur(s)

Sacha Lefevre
Laatste update
28-10-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links