Model besluit van de burgemeester tot voorlopige sluiting van een instelling die haar uitbatingsvoorwaarden niet naleeft.


Met de versoepeling van de coronamaatregelen gaan de Brusselse horecazaken geleidelijk terug open. De hervatting is noodzakelijk voor een economisch gezonde privésector, met name voor de horeca. De heropening gaat evenwel gepaard met heel strikte gezondheidsmaatregelen: men moet de afstandsregels van 1,5 meter naleven, samenscholingen vermijden, producten voor handhygiëne ter beschikking stellen van het personeel en de klanten, zaken moeten om 1u. verplicht sluiten, aan een tafel mogen maximaal 15 mensen plaatsnemen, enz. Het is voor de gezondheid van de Brusselaars van het allergrootste belang dat deze maatregelen nageleefd worden.

Worden ze niet nageleefd, dan kan de burgemeester zich genoodzaakt zien een zaak die in gebreke blijft tijdelijk te sluiten. Brulocalis stelt ter beschikking van haar leden, in samenwerking met de vereniging van Waalse steden en gemeenten, de Union des Villes et des Communes Wallonnes, een modelbesluit van de burgemeester tot voorlopige sluiting van een instelling die haar uitbatingsvoorwaarden niet naleeft.

Zie voor meer informatie over het juridisch kader van deze maatregel:« Terug

Auteur(s)

Laatste update
09-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links