Dossier gezondheid en welzijn

In januari 2020 publiceerde de Federatie van Brusselse OCMW’s haar onderzoek naar de harmonisering van de praktijken en beleidsmaatregelen inzake gezondheidszorg van de negentien OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naar aanleiding daarvan zal deze dossier vooral inzoomen op gezondheidskwesties vanuit sociaal oogpunt.In dit dossier gaan we dieper in op:

De problematiek


• Focus op de gezondheidskwesties in het tiende tweejarige rapport van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
• Samenvatting van de studie ‘Iedereen even gezond in Brussel?’ die het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie afgelopen januari publiceerde
• Conclusies en aanbevelingen van de studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen om na te gaan of het aantal niet-gebruikers van gezondheidszorg en hun kenmerken intussen veranderd zijn
• De OCMW-gebruikers kennen: het Sociaal Observatorium binnen het OCMW van Schaarbeek

Enkele mogelijke oplossingen


• Federatie en OCMW’s:
– Gesprek met Karine Lalieux, voorzitster van de Federatie van Brusselse OCMW’s, over het onderzoek naar de harmonisering van de praktijken en
beleidsmaatregelen inzake gezondheidszorg van de negentien OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
– Herinnering aan de eisen van de OCMW’s in verband met gezondheid in hun federaal, gewest- en gemeenschapsmemorandum
• 6 actiepunten van Dokters van de Wereld voor de federale overheid
• Federale overheid: geharmoniseerd sociaal statuut en automatisering van rechten dankzij de app MyBEnefits
• Focus op twee instrumenten die door verenigingen zijn ontwikkeld:
– Het repertorium ‘Le Bon Plan’ van de vzw DUNE (interview)
– Het repertorium ‘Sociaal Brussel’ van de vzw Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie

Meer info« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX & varia
Laatste update
23-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links