Sociaal observatorium van Schaarbeek: open kijk op de lokale gemeenschap om de dynamiek beter te begrijpen

In september 2019 heeft het OCMW van Schaarbeek een nieuw hoofd voor de studiedienst aangeworven. De opdracht van deze persoon? Het creëren van een Sociaal Observatorium … Drie maanden later werd een eerste rapport voorgelegd aan de Raad voor sociale actie. Talrijke conclusies van dit rapport werden opgenomen in de Algemene beleidsnota van het OCMW voor 2020.


Het doel van dit rapport was om een eerste balans op te maken van de gegevens, indicatoren en studies die de actie van het OCMW van Schaarbeek beter zouden kunnen sturen en in het juiste perspectief plaatsen. Op die manier zouden dan de werklijnen van het Observatorium voor 2020 en 2021 bepaald kunnen worden.

Het rapport sluit af met het uitlichten van een aantal belangrijke problematische kwesties, en doet dit door het stellen van vragen, en door het suggereren van enkele onderzoekshypothesen, methodologische opties en werkpistes.

Er worden ook enkele hypothesen geformuleerd met betrekking tot de mogelijke effecten op het sociaal beleid van het OCMW.

Meer info« Terug

Auteur(s)

Sophie QUERTON, Dirk KAEKEBEKE, Carlo CALDARINI
Laatste update
23-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links