Gemeentelijke vzw’s: een interpretatieve omzendbrief


Om te zorgen voor een harmonieuze en ondubbelzinnige interpretatie en toepassing van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten (hierna “de
ordonnantie”), geeft de minister van Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt, enkele verduidelijkingen.

« Terug

Auteur(s)

Valentine Snoeck
Laatste update
29-01-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links