Gemeentelijke VZW’s : overzichtstabel


Krachtens artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten (hierna genoemd “de ordonnantie”), hadden de gemeentelijke vzw’s die voor 1 september 2018 zijn opgericht in principe tot 1 september 2020 de tijd om hun statuten bij te werken en zich in orde te stellen met de bepalingen in de ordonnantie. Als gevolg van de huidige gezondheidscrisis en de moeilijkheden die de administraties momenteel ondervinden, werd artikel 100 onlangs gewijzigd. Deze vzw’s kregen drie maanden meer tijd om zich in orde te stellen. Op 1 december moeten de gemeenten hun situatie hebben geregulariseerd.

Een overzichtstabel helpt u aan de hand van drie kernvragen te bepalen of een vzw al dan niet gemeentelijk is.

Wij wensen u veel leesplezier.


« Terug

Auteur(s)

Valentine Snoeck
Laatste update
29-01-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links