De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen betreffende de paraboolantennes

becommentarieerd model


De laatste jaren hebben we een sterke toename vastgesteld van het aantal paraboolantennes op onze voorgevels en daken, zodanig zelfs dat bepaalde wijken erdoor verminkt zijn. Ondanks het feit dat heel wat regels deze materie reeds reglementeren, legt geen enkele wettekst de precieze voorwaarden vast om de esthetiek van de openbare ruimte te vrijwaren. Het merendeel van de Brusselse gemeenten overweegt dan ook een politieverordening, belastingverordening of stedenbouwkundige verordening aan te nemen.

Deze oefening blijkt echter vol gevaren te zitten. De juridische obstakels die overwonnen moeten worden zijn legio (hiërarchie van de normen, procedures, beperkende jurisprudentie, algemene rechtsregels, wetgevingstechniek,…). De gemeenten kunnen slechts binnen een beperkt kader handelen. In dit document schetsen we dit kader om de gemeenten te helpen de beste oplossing te vinden.

Onze aanpak is nauwgezet, maar pragmatisch. Eerst bespreken we de verschillende beperkingen rond de gemeentelijke actie. Vervolgens stellen we een model van stedenbouwkundige verordening voor, geïnspireerd op bestaande verordeningen en voorstellen die bepaalde gemeenten ons hebben toegestuurd. De beschikkingen van dit model werden ingevoegd in het model van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de VSGB.

« Terug

Auteur(s)

Françoise LAMBOTTE
Laatste update
01-08-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links