Phone- en nightshops: nieuwe bevoegdheden van de wet van 10.11.2006

Sinds maart 2007 kan de gemeente de openingsuren van nachtwinkels en phoneshops wijzigen of er de geografische inplanting van beperken. De opening kan ook aan een vergunning onderworpen worden. De fiscale en stedenbouwkundige instrumenten blijven onveranderd.


De wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (Inforum 215256) wijzigt het arsenaal waarover gemeenten beschikken om phoneshops en nightshops te beheren.

De gemeente kan

  • de bij wet vastgelegde sluitingsuren wijzigen
  • de sluitingsuren aanpassen in functie van de periode of zelfs de wijk
  • de opening van deze winkels aan een vergunning onderwerpen: het criterium voor weigering dient echter objectief te zijn; de vestiging kan geografisch beperkt worden op voorwaarde dat er een ruimtelijke motivering is én omwille van de openbare orde
De burgemeester kan, bij wijze van politiemaatregel, de sluiting opleggen van een phone- of night-shop die het gemeentelijk reglement overtreedt.

De nieuwe instrumenten van de wet van 10 november 2006 vullen de normen aan waarop de gemeenten zich reeds konden beroepen.


Zie ook op deze website "De integratie van de telecommunicatie in de stad - infosessie"


Zie ook ons model van reglement op de nachtwinkels en op de privé-bureaus voor telecommunicatie

« Terug

Auteur(s)

Françoise LAMBOTTE & Vincent RAMELOT
Laatste update
15-05-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links