Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - kostprijs van een aansluiting op het netwerk van de sociale zekerheid


De afdelingen Maatschappelijk Welzijn hebben de kostprijs berekend van de aansluiting op het netwerk van de sociale zekerheid, enkel rekening houdend met de kostposten die door de aansluiting verplicht worden. Bovenop het continuïteitsplan zijn alle punten die verplicht worden door de aansluiting op het netwerk van de sociale zekerheid voor de post :

  • informatica : een beveiligde externe aansluiting, aansluitings- en interfacemodules in de sociale software samen met een onderhouds- en update-contract, een antivirusprogramma, een fire-wall, aanmaak van veiligheidskopieën, logging-servers, een alternatief elektriciteitssysteem
  • personeel : de kostprijs van de veiligheidsconsulent en diens opleidingen, bijkomend administratief personeel voor de controle en de invoering van de personen in de verwijzingsrepertoriums (te verifiëren in functie van de beslissing van de POD MI), de opleidingen van de personeelsleden die de aansluiting op de KSZ zullen gebruiken en de verspreiding van documenten en reglementen voor al het personeel, de organisatie van verschillende vergaderingen i.v.m. veiligheid met de dienst die instaat voor de informatieveiligheid
  • veiligheid van de gebouwen : de uitwerking van procedures voor het onthaal, maatregelen tegen binnendringing en waterschade
Op basis van de gegevens geleverd door twee test-OCMW's, hebben wij het gewogen gemiddelde per inwoner en per dossier leefloon en equivalente steun berekend van de kosten voor iedere begrotingspost. Voor de 2 OCMW's is het gemiddeld aantal inwoners per gemeente 28.501. Wat de dossiers leefloon en equivalente steun betreft, beheren die 2 OCMW's gemiddeld 1.032 dossiers.


Gemiddelde gewogen kostprijs per inwoner en per dossier voor de aansluiting op het netwerk van de sociale zekerheid

 

Per inwoner

Per dossier leefloon + equivalente steun

% van het
algemeen totaal

ALGEMEEN TOTAAL AANSLUITING

6.64 €

183.50 €

 

Informatica Totaal

1.96 €

54.05 €

29.45

Materiaal (hardware)

0.35 €

9.74 €

5.31

Onderhoud

0.11 €

3.10 €

1.69

Software

0.93 €

25.61 €

13.95

Veiligheid

0.56 €

15.60 €

8.50

Personeel Totaal

0.90 €

24.77 €

13.50

Veiligheidsconsulenten

0.08 €

2.28 €

1.24

Administratief personeel (invoering)

0.75 €

20.82 €

11.35

Veiligheid

0.06 €

1.67 €

0.91

Veiligheid gebouw Totaal

3.74 €

103.23 €

56.26

Continuïteitsplan Totaal

0.05 €

1.45 €

0.79


De OCMW's zullen per dossier gemiddeld een totaal bedrag van 183,50 euro moeten besteden of 6,64 euro per inwoner.


Het merendeel van de kosten zijn toe te schrijven aan de aanpassingswerken van de gebouwen voor de veiligheid, waarvan het bedrag 56 % van de totale kosten vertegenwoordigt.

De informatica-uitgaven vormen 30 % van de totale kosten, waarvan het grootste deel het gevolg is van software-kosten (aankoop van de interface en de aansluitingsmodule, bijwerking van de software, licenties, contracten voor onderhoud en update). Naast die twee grote posten hebben we ook aanzienlijke personeelskosten, nl. 13,5 % van de aansluitingskost.

Naast die vaststellingen aangaande de gemiddelde gegevens vestigen wij uw aandacht op het feit dat een OCMW dat meer dossiers beheert dan het gemiddelde, laten we zeggen een "groot" OCMW, per inwoner hogere kosten heeft dan een OCMW met minder dossiers . Een OCMW van een gemeente met minder inwoners heeft per dossier hogere kosten dan een OCMW van een gemeente met meer inwoners. Dat is toe te schrijven aan het feit dat een "groot" OCMW grotere uitgaven moet doen per inwoner, gezien het grote aantal dossiers, maar die over een groter aantal dossiers kan uitspreiden.

« Terug

Auteur(s)

Christian LEJOUR
Laatste update
01-08-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links