Gehandicapten - aanvraag om tegemoetkoming - goede praktijkvoorbeelden

Synthese van de werkgroep


De Afdeling Maatschappelijk Welzijn werd in 2005 ontvangen op het kabinet van de Staatssecretaris voor Gezin en Personen met een Handicap, mevrouw Gisèle Mandaïla, om de schijnwerpers te richten op de problemen die de OCMW's ondervinden met de federale regelgeving voor gehandicapten.

Aansluitend op deze vergadering hebben de Directiecomités van de Brusselse en de Waalse afdeling Maatschappelijk Welzijn beslist een werkgroep OCMW-Gemeenten-Administratie op te richten, teneinde goede praktijkvoorbeelden te inventariseren op basis van de ervaring van entiteiten waar de procedures goed functioneren en die te verspreiden. De groep is samengekomen op 3 maart 2005 en het was een vruchtbare vergadering.

Als bijlage vindt u de suggesties en denkpistes van de groep.

« Terug

Auteur(s)

Jean-Marc ROMBEAUX
Laatste update
01-01-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links