Nieuwe communicatietechnologieën - reglement of handvest van de OCMW's

Voorbeelden van reglementen (aan te passen in uw OCMW) betreffende het gebruik van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT) en betreffende de normen voor het gebruik van informatica- en bureauticamateriaal van het OCMW en de bescherming van vertrouwelijke gegevens, goedgekeurd door Brusselse OCMW's.


Verschillende OCMW's hebben reeds richtlijnen goedgekeurd betreffende het gebruik van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT) en de bescherming van persoonsgegevens door middel van een handvest of een bijlage bij het arbeidsreglement. Met het oog op de vrijwaring van het evenwicht van ieders belangen worden dergelijke richtlijnen, die iedere werknemer dient na te leven, goedgekeurd:

  • om de werknemers te informeren over het mogelijke gebruik van de NICT die het OCMW ter beschikking stelt
  • om de integriteit van het informaticasysteem van het OCMW te waarborgen
  • om een professionele arbeidsomgeving te behouden
  • om de informatie die eigendom is van het OCMW, te beschermen
De goedkeuring van dergelijke richtlijnen wordt niet verplicht door de aansluiting op het netwerk van de sociale zekerheid, maar vormt een van de mogelijke acties om te beantwoorden aan de prioriteiten die vastgelegd zijn in het veiligheidsbeleid van het OCMW.

Wat de goedkeuringswijze betreft, moeten onderstaande documenten eerst aangepast worden aan de eigenheden van uw OCMW. De niet-naleving van die richtlijnen kan het voorwerp uitmaken van sancties op het niveau van het statuut van het personeel en sancties zoals die bedoeld in het arbeidsreglement.

De goedkeuringsprocedure ziet er als volgt uit:

In de eerste plaats begint het OCMW onderhandelingen over de richtlijnen. In functie van de adviezen en voorstellen keurt de raad voor maatschappelijk welzijn de opname van de richtlijnen in het statuut van het personeel goed.

Vervolgens zal de goedkeuring bekendgemaakt worden in een dienstnota aan alle personeelsleden. Bovendien vormen de richtlijnen een bijlage bij het arbeidsreglement, die bij de arbeidsovereenkomst gevoegd wordt of in de lokalen uitgehangen wordt.

Voor informatie over de procedure of over het arbeidsreglement kan u contact opnemen met Hildegard Schmidt, adviseur bij de VSGB, en op de website kan u haar juridische analyse raadplegen betreffende het arbeidsreglement en het statuut.

« Terug

Auteur(s)

Christian LEJOUR
Laatste update
01-07-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links