De nieuwe normen betreffende de rust- en verzorgingstehuizen (RVT): financieringswijzen en –technieken

Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders


Op 29 juni 2005 organiseerden de Vereniging en haar afdeling Maatschappelijk Welzijn in samenwerking met Dexia en in het kader van het Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders een informatievoormiddag over de normen betreffende de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) en de problemen met de financiering ervan. Ambtenaren en vertegenwoordigers van OCMW's en gemeenten waren talrijk aanwezig, wat toont dat de problematiek nog heel wat vragen oproept.

De werkzaamheden begonnen met een schets van het wettelijk kader, de verschillende eisen op het vlak van architectuur die in het KB vastgelegd zijn, de andere uitdagingen op het vlak van investeringen en een beschrijving van het bestaande subsidiëringsstelsel.

Vervolgens illustreerden cijfergegevens uit een enquête die de afdeling Maatschappelijk Welzijn van de Vereniging verricht heeft, de situatie in het Brussels Gewest.

De daaropvolgende uiteenzettingen hebben het debat geopend over de alternatieve mogelijkheden op het vlak van financieringswijzen van die toekomstige investeringen: vastgoedleasing, promotiecontracten en andere samenwerkingsverbanden publiek-privé. De Brusselse lokale besturen maken nog niet vaak gebruik van deze financieringswijzen: geslaagde ervaringen – zowel uit het buitenland als Vlaanderen – tonen echter dat het een mogelijke financieringsbron is voor investeringen van een zekere omvang waaraan de overheid meer aandacht zou moeten schenken.

De infosessie werd afgesloten met uiteenzettingen van drie vertegenwoordigers van OCMW's en gemeenten, die de voornaamste lessen uit hun renovatie of bouw van een RVT met hun collega's kwamen delen.

Hier vindt u documenten en slides van verschillende sprekers.

« Terug

Auteur(s)

Jean-Marc ROMBEAUX, Willy WALRAVENS, Vincent RAMELOT, Raphaël DE PESSEMIER
Laatste update
29-06-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links