Is ecologisch bouwen de toekomst van de bouw?

Op 21 september 2006 organiseerde de VSGB in samenwerking met Leefmilieu-Brussel een workshop die allerlei aspecten van het ecologisch bouwen belichtte. Er werd een beschrijving gegeven van de uitdagingen en de trends in duurzaam bouwen en verschillende Brusselse milieuvriendelijke voorbeelden werden er voorgesteld.


Een vijftigtal aanwezigen woonde de workshop bij en ontdekte verschillende facetten van eco-bouw, aan de hand van voorbeelden uit de selectie die Leefmilieu-Brussel zal opnemen in het repertorium van milieuvriendelijke gebouwen:

 • de renovatie van een gebouw (gebouw Galilee van Dexia in Sint-Joost-ten-Node)
 • de bouw van een kantoorgebouw (Test Aankoop in Sint-Gillis)
 • de bouw van een schoolinfrastructuur (kinderdagverblijf Gabriel Petit in de stad Brussel).

Inleiding tot de eco-bouw

Eco-bouw draait rond 6 domeinen:
 • gezondheid en bewoonbaarheid
 • water, materie (materialen en afval)
 • energie
 • biodiversiteit (aanwezigheid van natuur in de stad)
 • stedenbouw (ruimtelijke ordening).
In zijn uiteenzetting overloopt Benoît Thielemand de verschillende vragen die de bouwheer zich moet stellen.
>> zie de uiteenzetting van Benoît Thielemans, architect (CERAA) hieronder


Een energiezuinig gebouw, de beste aankoop? Het gebouw van Test Aankoop (Hollandstraat 13 - 1060 Brussel)

Test Aankoop heeft een nieuw gebouw gezet op de hoek van de Holland- en de Merodestraat. De technische uitdaging was een eenvoudig en energiezuinig gebouw te ontwerpen. Er werden twee actieniveaus vastgelegd om het leefmilieu te integreren.
>> zie de uiteenzetting van Jean-Philippe Ducart (Woordvoerder van Test Aankoop) hieronder


Galilee, een ecodynamisch en ecologisch gebouwd kantoor : kantoorgebouw van Dexia (Galileelaan 5 - 1210 Brussel)

Het gebouw Galilee werd in 1971 opgetrokken en biedt 35.000 m² kantoren voor Dexia Bank België. Dertig maanden lang werd gewerkt aan de renovatie en de verwijdering van het asbest. De werken werden afgerond in 2001.

Het gebouw is opmerkelijk omdat er zoveel aandacht ging naar de recuperatie van kou, warmte, water en afval.

>> zie de uiteenzetting van Georges Volders, hoofd Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (Dexia) hieronder


Een kinderdagverblijf, pionier in ecologisch bouwen : kinderkribbe Gabriel Petit (Keizerin Charlottelaan 1 - 1020 Brussel)

De stad Brussel was de opdrachtgever voor dit ecologisch opgevat gebouw.

De ecologische aanpak van het project was zichtbaar in twee richtingen:
 • Een globale aanpak die rekening houdt met de fysieke relatie van het gebouw met de omgeving (integratie in de nabije context, analyse van de knelpunten, wegwerken van hinder en zoeken naar aangepaste oplossingen voor de verbetering van de kwaliteit van de inrichting).
 • Integratie van de ecologische criteria in het proces van programmatie, bouw en inrichting (besparingen op natuurlijke rijkdommen, zo min mogelijk vervuiling, beperking van afvalproductie en verbetering van de levenskwaliteit van de mensen die er werken).
>> zie de uiteenzetting van Vincent Szpirer (R2 D2 Architecture) hieronder


Steun voor eco-bouw

Een schets van de verschillende hulpmiddelen die Leefmilieu-Brussel biedt:
 • Adviesgids voor energiezuinige en duurzame collectieve woningen (voor beheerders en ontwerpers)
 • Praktische gids voor de renovatie en de duurzame constructie van kleine gebouwen
 • Repertorium van eco-efficiënte gebouwen
 • Pest in Huis (link tussen een gezondheidsprobleem en vervuilers in huis die daar de oorzaak van kunnen zijn)
>> zie de uiteenzetting van Virginie Lambert (Leefmilieu-Brussel) hieronder

MEER INFO

Website van Leefmilieu-Brussel
www.ibgebim.be/nederlands/contenu/content.asp?ref=2135

Website van Centre d’Etude, de Recherche et d’Action en Architecture (CERAA) de l’Institut Supérieur d’Architecture St-Luc de Bruxelles
www.st-luc-brussels-archi.be/ceraa

Website van bureau d’architecture R2D2
www.r2d2architecture.be/  « Terug

Auteur(s)

Philippe MERTENS
Laatste update
06-10-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links