Duurzame ontwikkeling op de schoolbanken : educatie voor duurzame ontwikkeling en duurzaam beheer van schoolgebouwen

Op 11 mei 2007 organiseerde de VSGB in samenwerking met Leefmilieu-Brussel een workshop die sneed aan 2 thema's: educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) en milieubeheer van schoolgebouwen.


1. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

Milieuopvoeding, de strategie van Leefmilieu-Brussel

Tijdens het eerste gedeelte van de voormiddag heeft Leefmilieu-Brussel zijn beleid inzake EDO toegelicht: informatie- en sensibiliseringscampagnes, projectoproepen, vormingen, strategieën in functie van verschillende doelgroepen, hulpmiddelen (publicaties, pedagogische handleidingen, …) samenwerking met verenigingen.
>> zie de uiteenzetting Roxane Keunings (Leefmilieu-Brussel) hieronder


EDO en vergroening van scholen in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel

NME Link en MOS (Milieuzorg op School) richtten de spots op de vorming inzake duurzame ontwikkeling in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel.

Milieuzorg op School is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap, dat uitgevoerd wordt in samenwerking met de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie: zo wordt er aan milieuopvoeding gedaan van de kleuterschool tot het hoger onderwijs.

Kris Van Ingelghem (NME Link) schetste de acties die zijn vereniging reeds ondernomen heeft, met de steun van Leefmilieu-Brussel, gaande van de kleuterschool tot het hoger onderwijs.
>> zie de uiteenzetting van Paul Renders (Milieuzorg op School) hieronder
>> zie de uiteenzetting van Kris Van Ingelghem (NME Link) hieronder


Het leefmilieu op school beleven

Dominique Willemsens van Réseau ID stelde een reeks educatieve projecten voor die reeds 7 jaar gevoerd worden voor scholen. Zij ging tevens in op twee projectoproepen (2007-2008) die met de steun van Leefmilieu-Brussel op touw gezet werden.

Voor het basisonderwijs: vier projecten "sleutel op de deur" om de leerlingen te motiveren om zich in te spannen voor de planeet.

Voor de secundaire en hogescholen: een waaier aan instrumenten, aangepast aan de leeftijd en in de taal van de leerlingen.

>> zie de uiteenzetting van Dominique Willemsens (Réseau ID)


Een Brussels voorbeeld van EDO: School nr. 13 in Schaarbeek

De directrice van de school, twee leerkrachten en 2 leerlingen kwamen de acties voorstellen die zij ondernemen met het oog op duurzame ontwikkeling in hun school: energieproject, dikketruiendag, operatie dring-dring.
>> zie de uiteenzetting hieronder


2. Duurzaam beheer van schoolgebouwen: Groene inrichtingen

De EVB (établissements verts Brundlandt) is een Canadees concept. In Quebec zijn er meer dan 700. Een EVB is een lagere of middelbare school waar men "globaal denkt en lokaal handelt" met het oog op een leefbare toekomst en een ecologische, vreedzame, solidaire en democratische wereld. Om het statuut van EVB te verkrijgen moet een instelling voornamelijk projecten op touw zetten om het verbruik van de natuurlijke hulpbronnen terug te schroeven, goederen te hergebruiken, producten te recycleren, de waardesystemen te herzien, de economische systemen te herstructureren en de middelen te herverdelen.

Energie op school

Energiebeheer is niet noodzakelijk synoniem van zware investeringen. Maatregelen nemen voor rationeel energiebeheer is rendabel! Hoe moeten we dat aanpakken? Wat houdt energiebeheer precies in? Een overzicht van de gewestelijke mogelijkheden en steunmaatregelen.
>> zie de uiteenzetting van Joke Dockx (Leefmilieu-Brussel) hieronder

Het ecodynamisch label in scholen

In Brussel is het Canadese concept EVB nog niet toegepast, maar er zijn reeds initiatieven: enkele scholen streven naar een milieuvriendelijk beheer van de gebouwen. Tijdens de workshop werden in aanwezigheid van twee scholen die deze keuze reeds gemaakt hebben, de spots gericht op dit punt.


International School of Brussels

De oudste Engelstalige school van de hoofdstad, opgericht in 1951) is momenteel, met haar 1.400 leerlingen, de enige Brusselse onderwijsinstelling die het ecodynamisch label gekregen heeft. De vertegenwoordigers van de ISB hebben voor ons een stand van zaken opgemaakt van de maatregelen die hun in 2001 en 2004 een ster opleverden: terugschroeving van het verbruik van water, brandstoffen en elektriciteit, afvalsortering, mobiliteitsplan, …
>> zie de uiteenzetting van Renelde Lambert (International School of Brussels) hieronder


Atheneum Jean Absil, een ecodynamische school

Het Etterbeekse atheneum Jean Absil zet een grootschalig duurzaam project op het getouw, met als doel een proces van continue verbetering van het milieubeheer op gang te brengen waarbij alle actoren betrokken zijn (ouders, leraars, leerlingen, directie, …).
>> zie de uiteenzetting van Vincent Pluymackers (vzw Coren) en Abdennedi El Mezrichi (atheneum Jean Absil) hieronder

MEER INFO

- Website van Leefmilieu Brussel - BIM
www.ibgebim.be

- Website van Milieuzorg op school :
www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos

- Website van Green Belgium: een vzw die actief is op het vlak van leefmilieu, duurzame ontwikkeling, burgerparticipatie en educatie
www.greenbelgium.org

- Website van Réseau Idée (vzw): verspreiding van informatie over milieuopvoeding
www.reseau-idee.be

- Website van Coren (vzw) - Coordination Environnement: deze vzw biedt diensten aan scholen en jeugdverenigingen
www.coren.be 

- Website van de International School of Brussels, de enige school met eco-label in het Brussels Gewest
www.isb.be

- Website van het atheneum Jean Absil
www.absil.eu/framset.htm« Terug

Auteur(s)

Philippe MERTENS
Laatste update
06-06-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links